Το Hellenic DNA είναι μια διαδικτυακή τηλεοπτική πλατφόρμα με βάση τη Νέα Υόρκη. Σε μία αναδυόμενη ψηφιακή εποχή, το Hellenic DNA ήρθε να προσφέρει εικόνα και ήχο προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες της Ελληνοαμερικανικής κοινωνίας, χωρίς αντιγραφές, υπερβολές, και με σεβασμό στις πραγματικές ανάγκες της ενημέρωσης και ανάδειξης του ελληνικού πολιτισμού. Ταξιδεύουμε σε όλη την Αμερική και καταγράφουμε τις πολιτιστικές και επιχειρηματικές δράσεις των Ελλήνων της Διασποράς με σκοπό να γίνουν γνωστές στον απανταχού Ελληνισμό.
Το πρωτογενές υλικό φιλοξενείται με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους στο website και στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του Hellenic DNA-Digital News of America. 

Read more here